as Gaeilge Po polsku
Widzę Jego twarz w każdym kwiecie,
Grzmot i śpiew ptaków są Jego głosem,
Wyrzeźbione Jego mocą skały to słowa przez Niego wyryte.
Na każdej ścieżce widzę ślady Jego stóp,
Bicie Jego serca porusza fale morza.
Widzę Jego koronę cierniową w każdym cierniu,
A Jego krzyż w każdym drzewie.

Joseph Mary Plunkett

Przypisy:

1 List do Rzymian 8:26
2 List do Hebrajczyków 4:12
3 Lumen Gentium 53
4 Ewangelia wg św. Łukasza 2:19; 2:51
5 Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 2706
6 KKK 2708
7 KKK 2711
8 KKK 2712
9 KKK 2717
10 Psalm 64(65):1
11 Psalm 8:2
12 1 List św. Piotra 2:9
13 Psalm 107:22; Psalm 116; List do Hebrajczyków 13:15
14 Psalm 8
15 KKK 2642
16 Traktat św. Ambrożego ?O ucieczce ze świata? ; Liturgia Godzin, Wielki Post; sobota ; tydzień II
17 KKK 2715
18 "Klara z Asyżu - Pieśń chwały" (str 34/35) - List Giacomo Bini OFM
19 "Klara z Asyżu - Pieśń chwały" (str 43) - List Giacomo Bini OFM
20 Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13
21 List do Hebrajczykó 7:25
22 Ewangelia wg św. Jana 6:35
23 1List św. Piotra 3:9; List do Rzymian 12:14
24 Ewangelia wg. Św. Łukasza 6:27-28
25 List do Hebrajczyków 4:15
26 Ewangelia wg. Św. Jana 3:16
27 Ewangelia wg św. Mateusza 7:7
28 Psalm 36(37) wersety 3-5
29 Ewangelia wg.św Mateusza 6: 33
30 Ewangelia wg. Św. Jana 11:41-42
31 Ewangelia wg św. Łukasza 9: 15,16
32 Ewangelia wg św. Mateusza 18:19
33 List do Filipian 2: 10-11
34 Psalm 138 (139) werset 14

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie