as Gaeilge English version
Z różańca młodzi będą czerpać energię do opanowania nieuporządkowanych skłonności do zła. Różaniec pomoże im także zachować czystość ich dusz. Także starsi na nowo znajdą ufność oraz pokój w ich niepokojach i troskach. Wszystkim zaś, którzy cierpią w jakikolwiek sposób, szczególnie konającym, niech przyniesie pociechę i wzmocni nadzieję szczęścia wiecznego.

Papież Pius XI


Modlitwa Różańcowa


Wierzę w Boga

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał,
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego..
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Do góry

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Do góry

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
Błogosławiona Ty między niewiastami
I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie