as Gaeilge English version
Chwała ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków
Amen.


Woda Święcona

Kiedy kapłan poświęca wodę wypowiada następującą modlitwę:

"Niech ta woda odpędza moc złego i zawsze nas chroni, dzięki obecności Ducha Świętego."

Kiedy czynimy znak krzyża wodą święconą, mówiąc: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", przyzywamy Trójcę Świętą i moc Krzyża Św. Stąd, woda święcona, używana z wiarą i pobożnością, jest potężnym sposobem przyzywania opieki i ochrony Boga.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie