as Gaeilge English version
Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swym sercem i całą swą duszą, całym umysłem i całą swą mocą, a bliźniego twego jak siebie samego.

Przykazanie miłości


Krótkie codzienne modlitwy:


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Do góry

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Do góry

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko , co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Do góry

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie