as Gaeilge English version
O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od potępienia
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa z Fatimy


Różaniec

Jeśli modlitwa Ojcze nasz jest darem Jezusa dla nas, to z całą pewnością Różaniec jest darem Maryi dla nas, Jej dzieci. Jest to piękna modlitwa, która koncentruje się na rozmyślaniu o tajemnicach życia Jezusa i Maryi. Jest to też modlitwa całkowicie biblijna, pełna prostoty, a jednocześnie posiadająca ogromną głębię. To modlitwa ukochana przez wielkich świętych i szczególnie zalecana przez papieży. Jan Paweł II napisał List Apostolski poświęcony modlitwie różańcowej, zatytułowany "Rosarium Virginis Marie". Poniżej zamieszczamy kilka fragmentów zaczerpniętych z tego Listu.

"Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: "Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: 'Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani'. ( Mt 6,7 ). Różaniec bowiem z natury swe wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa."
Warto zatrzymać się nad tą głęboką myślą Pawła VI, by wyłonić pewne wymiary różańca, które lepiej określają charakter kontemplacji chrystologicznej."
(RVM nr 14)

Różaniec to szczególna modlitwa zanoszona w intencji rodzin oraz pokoju na świecie, jak pisał o tym Jan Paweł II:

"Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę.
Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.
Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę."
(RVM nr 41)

We fragmencie poświęconym Tajemnicom Światła czytamy:

W tych tajemnicach , z wyjątkiem Kany, obecność Maryi pozostaje ukryta w tle. Ewangelie wspominają zaledwie kilka razy o Jej przygodnej obecności w jednym czy drugim momencie nauczania Jezusa (por. Mk 3,31-35; J 2,12 ) i nic nie mówią, czy była w Wieczerniku w czasie ustanowienia Eucharystii. Jednak rola, jaką pełni w Kanie, widoczna jest w jakiś sposób w całej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu w Jordanie dał o Nim bezpośrednio Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbiło się echem, w Kanie znajdujemy na Jej ustach i staje się ono wielkim macierzyńskim napomnieniem, skierowanym przez Nią do Kościoła wszystkich czasów: 'Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.' (J2,5 ) Jest to napomnienie, które dobrze wprowadza w słowa i znaki Chrystusa w czasie Jego życia publicznego, stanowiąc maryjne tło dla wszystkich "tajemnic światła"." (RVM nr 21)

Aby dowiedzieć się jak modlić się różańcem zobacz: Modlitwa różańcowa

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie