as Gaeilge English version
Panie Jezu, uczyń nas dobrą i żyzną glebą,
która przyjmie ziarno Twojej łaski.
Niech ono wyda w nas owoce pokuty,
tak abyśmy z Twoją pomocą,
zasłużyli na życie wieczne w Twojej chwale,
który jesteś błogosławiony przez wszystkie wieki wieków.
Amen

Św. Antoni


Modlitwa uwielbienia

Modlitwa uwielbienia jest najwyższą formą modlitwy, gdyż w istocie swojej jest całkowicie bezinteresowna, skupiona jedynie na Bogu samym, skierowana ku Jego większej chwale i czci. Właśnie po to zostaliśmy stworzeni, a uwielbienie Boga jest czymś należnym tylko samemu Bogu, jak mówi nam o tym Pismo Święte: "Tobie należy się chwała" 10. Wszyscy jesteśmy powołani do takiej modlitwy i jest to wspaniały sposób wypełniania pierwszego przykazania. W uwielbianiu Boga kryje się szczególna moc. W niej wyznajemy Boga jako Boga. Łączymy się z aniołami i świętymi, gdyż to oni właśnie nieustannie wielbią Boga. Pozwalając Bogu być Bogiem, niejako przywiązujemy Jego moc do nasze życia. Nie oznacza to , że On nie jest wolny w swym działaniu. To raczej my stawiamy granice dla tego, co jak sądzimy On może uczynić i w ten sposób ograniczamy Jego działanie w naszym życiu. Żyjąc modlitwą uwielbienia, żyjemy jak dzieci Boże, wiedząc, że On w swojej miłującej opatrzności o wszystko się zatroszczy. Jak zostało napisane: "Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, Panie, na przekór Twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga" 11, jest to więc także wspaniała modlitwa, zapewniająca nam opiekę Bożą.

Jak mówi nam Pismo Święte: "Jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyśmy śpiewali chwałę Temu, który nas wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła" 12. Przez chrzest wszyscy zostaliśmy do tego wezwani. Jednak my czujemy, że w wyjątkowy sposób jest to nasze szczególne powołanie. Zostałyśmy wzięte ze świata, choć nosimy go w naszych sercach, i poświęciłyśmy się śpiewaniu chwały Bogu. On zasługuje na to. Wypełniamy to nasze powołanie szczególnie poprzez nasz udział w codziennej Eucharystii, dzięki której mamy udział w uwielbieniu Ojca zanoszonym przez Jezusa. Każdego dnia modlimy się też Liturgią Godzin, która jest w pierwszym rzędzie śpiewaniem chwały Bogu w zjednoczeniu z całym Kościołem. W ten sposób jednoczymy się z uwielbieniem Ojca, które wznosi się od samego Jezusa. I właśnie dlatego, że jest to modlitwa Jezusa- jest ona niezwykle potężna. W ten sposób stajemy się kanałami łaski Bożej dla świata. Uwielbienia Boga stwarza przestrzeń w naszym sercu, dzięki czemu może w nas pełniej realizować się wola Boża.

Czasami taka modlitwa nie jest łatwa - nie "czujemy" tego. Jednak Pismo Święte w wielu miejscach mówi też o "ofierze chwały" 13, stąd im bardziej nasza modlitwa jest trudna, tym więcej może przynieść owoców.

Św. Franciszek wiedział, jak bardzo ważne jest śpiewanie chwały Bogu i on sam był rzeczywiście człowiekiem oddanym uwielbianiu Boga. Modlitwa uwielbienia wypływała z głębi jego serca. I my możemy wielbić Boga używając własnych słów, rozmyślając o tym, jak wspaniały jest Bóg. Tym, którzy nie wiedzą jak to uczynić proponujemy tekst św. Franciszka "Uwielbienie Boga Najwyższego", który może być dobrym początkiem takiej właśnie modlitwy. (Zobacz: Uwielbienie Boga Najwyższego - św. Franciszek). Jest również wiele psalmów, które są pełne uwielbienia Boga i mogą nas poprowadzić do głębokiej modlitwy 14.
"Prorocy i święci, wszyscy ci, którzy po wielkim udręczeniu wyprzedzili nas w drodze do Królestwa, śpiewają pieśń chwały Temu, który zasiada na Tronie, oraz Barankowi. W jedności z nimi Kościół na ziemi wyśpiewuje również te pieśni w wierze i pośród doświadczeń. Wiara wyrażona w prośbie i we wstawiennictwie zachowuje nadzieję wbrew wszelkiej nadziei i wypowiada dziękczynienie za 'wszelki dar doskonały zstępujący z góry, od Ojca świateł'. Wiara jest w ten sposób czystym uwielbieniem" 15.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie