as Gaeilge English version




Przesłanie Bożego Miłosierdzia zawsze było mi bliskie i drogie.
Wziąłem je ze sobą do "św. Piotra", a jego głębia kształtuje obraz mojego pontyfikatu.

Jan Paweł II


Koronka do Bożego Miłosierdzia

Nabożeństwo to zostało objawione św. Faustynie (polskiej siostrze zakonnej, która zmarła w 1938 roku). Jego istotą jest zaufanie Bogu i odwoływanie się do Jego miłosierdzia. Jest to modlitwa pełna mocy, z którą związane jest wiele obietnic. Pan Jezus powiedział św. Faustynie:

"Moje Miłosierdzie osłoni dusze, które będą odmawiać tę koronkę podczas swego życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Moja córko, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą Ci podałem. Podoba mi się dać im wszystko, o cokolwiek mnie poproszą w tej modlitwie.
Jeśli zatwardziali grzesznicy będą ją odmawiać, odnajdą pokój duszy, a godzina ich śmierci będzie słodka. Napisz to dla dusz strapionych: jeśli dusza zobaczy swe grzechy i zważy ich ciężar, jeśli zobaczy na własne oczy całą otchłań nędzy, w której jest zanurzona, niech nie traci nadziei, ale niech rzuci się z ufnością w ramiona mego Miłosierdzia jak dziecko w ramiona swej matki.
Kapłani będą [ją] podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego."

W jaki sposób modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego:

Odmawiamy ją na zwykłej cząstce różańca.
Na początku:
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga
(Szukaj w Modlitwa różańcowa.

Na dużych paciorkach:

"Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Dusz i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata." (1 raz)

Na małych paciorkach:
"Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata." ( 10 razy)

Na zakończenie:
"Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem." (3 razy)

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie