as Gaeilge English version
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.


Uwielbienie Boga Najwyższego - św. Franciszek

Ty jesteś święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda.
Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem Wszechmogącym, Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.
Ty jesteś w Trójcy jedyny, Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro, wszelki dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy.

Ty jesteś miłością, kochaniem:
Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością.
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością,

Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem,
Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiara naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

Św. Franciszek

Powrót

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie