as Gaeilge English version
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Niech się święci Imię Twoje.
Niech przyjdzie królestwo Twoje;
Niech twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego
Amen.

Mateusz 6: 9-13


Ojcze nasz

Jakakolwiek rozmowa o modlitwie byłaby niekompletna bez wspomnienia o Modlitwie Pańskiej, która zajmuje uprzywilejowane miejsce pośród innych modlitw. Kiedy uczniowie powiedzieli do Jezusa, "Panie naucz nas modlić się", On nauczył ich właśnie tej modlitwy. Stąd ta modlitwa jest szczególnie cennym darem naszego Zbawiciela dla nas i powinna być dla nas wyjątkowym skarbem. Modląc się tą modlitwą możesz wyobrazić sobie Jezusa stojącego obok ciebie, trzymającego cię za rękę bądź obejmującego cię ramionami. To, że modlitwa ta zaczyna się słowami "Ojcze nasz", a nie "Ojcze mój", wskazuje na to, że modląc się nią nie jesteśmy sami. Przez to, co Jezus dokonał dla nas, staliśmy się przybranymi dziećmi Ojca i razem z Jezusem możemy zwracać się wprost do Ojca.

Gdybyśmy w pełni pojęli jak wielki jest to przywilej - móc zwracać się do Boga (Stworzyciela wszechświata) - jako do Ojca, spędzilibyśmy całe nasze życie dziękując Mu za to. Kiedy św. Franciszek modlił się mówiąc "Ojcze nasz", był tak bardzo poruszony tymi słowami, że często nie potrafił powiedzieć nic więcej, niż tylko te dwa słowa - Ojcze nasz, i trwał w adoracji pełnej miłości.

Tak więc razem z Panem, przychodzimy wyrazić siedem próśb, które zawiera ta modlitwa. Trzy pierwsze prośby, będące uwielbieniem Ojca i Jego Woli, uzdalniają nas do wejścia w modlitwę Jezusa do Ojca. Słuszną rzeczą jest zacząć modlitwę od uwielbienia Boga i tak właśnie czynił sam Jezus, błogosławiąc Ojca przed dokonaniem wielu cudów (np. rozmnożenia chleba) 21. Ostanie cztery prośby są modlitwą wstawienniczą razem z Jezusem, który jak mówi Pismo Święte, "zawsze żyje, aby wstawiać się za tymi, którzy zbliżają się do Boga poprzez Niego."
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Prosimy tutaj z wiarą o Chleb Życia. Jezus powiedział: "Ja jestem Chlebem Żywym" 22. Kiedy mówimy "naszego" powszedniego chleba, prosimy także o to, aby On zapewnił go wszystkim swoim dzieciom. Tak więc nie stajemy przed Nim sami.

Kiedy mówimy "Przebacz nam nasze grzechy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom", uświadamiamy sobie wielką potrzebę przebaczenia. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, a On kocha nas bardzo, nie czyniąc różnic między nami. Druga część tej prośby - "jako i my odpuszczamy naszym winowajcom", jest skierowana do nas samych. Musimy przyjąć odpowiedzialność za brak przebaczenia w naszym sercu. Jednak czasami, kiedy zostaliśmy bardzo głęboko zranieni, możemy czuć się niezdolni do przebaczenia. Jest jakaś prawda w powiedzeniu: "błąd jest ludzki, ale przebaczenie jest boskie". Nie potrafimy przebaczyć bez pomocy łaski Bożej. Stąd tak ważne jest, aby wszystkie bolesne sytuacje naszego życia przynieść do Pana i powierzyć Mu w serdecznej modlitwie, tak, aby łaska Boża mogła przepłynąć przez nasze serca i je uzdrowić. Być może nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do osoby, która nas zraniła, ale zawsze możemy się modlić za nią i przebaczyć jej w sercu. Jak mówi św. Piotr, "Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" 23. Zaś w Ewangelii św. Łukasza powiedziano nam : "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was prześladują i módlcie się za tych, którzy was oczerniają" 24. W ten sposób łaska Boża może działać w ich sercach i przynieść uzdrowienie.

"I nie wódź nas na pokuszenie". Wszyscy jesteśmy skłonni ulegać pokusom i przeżywamy wiele sytuacji, które ciągle wystawiają nas na próbę, szczególnie w dzisiejszym świecie. Oto dlaczego potrzebujemy łaski Jezusa, aby nas wspomagała. Sam Jezus był "doświadczony we wszystkim, na nasze podobieństwo" 25 i wiemy, że kiedy przebywał 40 dni na pustyni walcząc ze złym duchem, odrzucił jego pokusy i odniósł zwycięstwo. Tak więc w tej modlitwie prosimy, aby łaska, którą On nam wysłużył, mogła być obecna w naszym życiu.

Tym osobom , które chciałyby jeszcze bardziej zgłębić tę wspaniałą modlitwę, polecamy rozważania o modlitwie "Ojcze nasz", zamieszczone w Katechizmie - są naprawdę warte przeczytania. (KKK nr 2777-2865)

Powrót

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie