as Gaeilge English version
Wartość kontemplacji tajemnicy Wcielenia pozostaje ciągle niezmieniona. Niezależnie od zmieniających się warunków życia, dla większości ludzi charakterystyczne pory dnia - poranek, południe i wieczór - wciąż pozostają niezmienione. Te szczególne pory dnia wyznaczają rytm ludzkiej aktywności i zapraszają do chwili modlitwy.

Papież Paweł VI


Anioł Pański

Modlitwa ta jest szczególną pomocą w zwracaniu naszego serca i umysłu do Pana w ciągu dnia. Wielowiekowa tradycja wiąże tę modlitwę z godziną 6.00, 12.00 i 18.00, które zaznaczają charakterystyczne pory dnia: poranek, południe i wieczór. Dzięki temu cały dzień zostaje uświęcony: jego początek (poranek), czas trwania (dzięki zatrzymaniu się na modlitwie w południe) i jego koniec, gdy słońce zbliża się ku zachodowi i zaprasza do dziękczynienia.
Jest to modlitwa, która skupia się na tajemnicy Wcielenia Jezusa i osiąga swój szczyt w zdumiewającej aklamacji św. Jana: "A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas."
W innym miejscu św. Jan mówi: "Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne."
W czasie tej modlitwy prosimy, aby tajemnica Wcielenia Jezusa, który stał się jednym z nas, dla naszego zbawienia, mogła się w pełni zrealizować w naszym życiu.
Poprzez słowa: "Niech mi się stanie według słowa Twego", Maryja jest dla nas wzorem odpowiedzi danej Panu niezwłocznie i całym sercem. Pragniemy, aby Jej modlitwa pomogła nam odpowiadać Bogu tak, jak Ona to uczyniła. Następnie prosimy Pana, aby wlał w nasze serca łaskę, tak byśmy dzięki mocy Jego Męki, zostali doprowadzeni do chwały Jego Zmartwychwstania. Kończymy modlitwę uwielbiając Trójcę Świętą przez 3-krotne "Chwała Ojcu..."

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
W. I poczęła z Ducha Świętego

Zdrowaś Maryjo

K. Oto ja Służebnica Pańska,
W. Niech mi się stanie według słowa Twego. ("Zdrowaś Maryjo")
K. A Słowo stało się Ciałem
W. I zamieszkało między nami. ("Zdrowaś Maryjo")

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie , racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

"Chwała Ojcu..." 3x

K. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie