as Gaeilge English version
O wzniosła pokoro!
O pokorna wzniosłości,
bo Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się daje.


List św. Franciszka do całego zakonu


Adoracja

Po Mszy Św., adoracja Najświętszego Sakramentu jest jedną z najważniejszych form modlitwy. Koncentruje się ona na Chrystusie, który daje nam Siebie Samego jako dar.
A ponieważ Chrystus jest Bogiem, jest godny wszelkiej chwały i czci. Praktyka adoracji jest pięknym sposobem przedłużenia naszego spotkania z Nim, które dokonało się podczas Eucharystii.

Jak pisał Jan Paweł II:
"Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą Św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski.
Pięknie jest zatrzymać się przy Chrystusie i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymywania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!"
(Ecclesia de Eucharistia)

Po Synodzie poświęconym Eucharystii, Papież Benedykt zauważył:
"To osobiste spotkanie z Bogiem, pomaga zburzyć nie tylko mury oddzielające nas od Boga, ale szczególnie te, które oddzielają nas od siebie nawzajem." (Sacramentum Caritatis)

Kiedy udajemy się na adorację, spotykamy Jezusa. To On jest tym, który nas pociąga , i który pragnie, abyśmy poznali jak bardzo On nas kocha. Przychodzimy zaś do Niego tacy, jacy jesteśmy. Jest wiele sposobów modlitwy, którymi można się posłużyć w czasie adoracji ? wiele z nich zamieściłyśmy na naszej stronie. Ważne jest, aby czas adoracji służył pogłębieniu naszej osobistej relacji z Nim. Otwórzmy swe serce przed Nim i pozwólmy, aby On objawił nam Siebie Samego.

Poniżej zamieszczamy dwie propozycje, które mogą być pomocne w adoracji. Są one oparte na pismach św. Klary i św. Franciszka:

Adoracja z św. Klarą
Adoracja ze św. Franciszkiem

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie