as Gaeilge English version
Wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj Go i staraj się Go naśladować.

Z drugiego Listu św. Klary
Całym sercem pokochaj tego, który się cały oddał dla twej miłości.

Z trzeciego Listu św. Klary


Adoracja z św. Klarą

Św. Klara jest często przedstawiana na obrazach z Najświętszym Sakramentem i jest znana z jej eucharystycznej pobożności. Poniżej przedstawiamy propozycję modlitwy w czasie adoracji, z wykorzystaniem jej pism.

Wpatruj się w Niego

Jest to wspaniały sposób modlitwy. Proboszcz z Ars opowiadał o człowieku, który zapytany jak się modli odpowiedział: "Patrzę na Niego, a On patrzy się na mnie."
Nie jest to tyle fizyczne spojrzenie na Jezusa, co raczej stanięcie w obecności Tego, który kocha nas całkowicie, totalnie. Jesteśmy obecni dla Niego i pozwalamy Mu, aby ogarnął nas swoim spojrzeniem niosącym miłość i uzdrowienie. Dzięki temu prawda Jego miłości może przemieniać nas i uzdrawiać.

Rozmyślaj o Nim

Po uświadomieniu sobie obecności Jezusa rozmyślaj o tym, Kim On naprawdę jest, jak jest to nam objawione w Piśmie Świętym. Jezus przyszedł na świat i przybrał na siebie całe nasze człowieczeństwo. Cokolwiek odczuwamy, przeżywamy, odnajdziemy to w życiu Jezusa. W ten sposób zawsze możemy odnieść się do Niego w różnych sytuacjach naszego życia, np. gdy jesteśmy pełni lęku (Mt 26:36-46), gdy czujemy się obciążeni (Mt 11:28 -30), gdy jesteśmy zatroskani o przyszłość (Mt 6: 25-34), gdy burze przewalają się w naszym życiu (Mk 4: 35-41), kiedy potrzebujemy odwagi (Mt: 14: 22-33), gdy potrzebujemy uzdrowienia (Mk1 :40-44) itd. (Zobacz: Fragmenty Pisma Świętego na różne okazje). I tak możemy rozmawiać z Jezusem o naszej konkretnej sytuacji życiowej, rozwijając naszą relację z Nim.

Kontempluj Go

Po rozmowie z Panem o tym, co nas dotyka, powierzamy nasze troski i trudności Panu, ponieważ On troszczy się o nas (1P 5:7). Możemy wtedy spocząć w Jego miłującej Obecności, pewni, że On zaopiekuje się nami.

Pragnij Go naśladować

Dobrym dopełnieniem czasu adoracji jest wzbudzenie w sobie pragnienia stawania się podobnym do Niego. Gdy modlitwa zmierza ku końcowi dobrze jest uczynić jakieś konkretne postanowienie, dotyczące choćby czegoś małego, np. obdarowania kogoś uśmiechem, aby w ten sposób stawać się jedno z Jezusem.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie