as Gaeilge English version
Przyjdź Słońce, nasz Zbawicielu, przyjdź do naszego znużonego świata.
Przyjdź jak Oblubieniec do oblubienicy.
Na Twoje wielkie Imię , o Jezu, wszystkie kolana się zegną,
wszystkie serca pokłonią się Tobie,
wszystko zjednoczy się w jednym akordzie uwielbienia.
To, co na ziemi i to, co w niebie przyzywa Cię Panie.
Przyjdź i wybaw nas Panie.
Broń nas, póki żyjemy tu na tym ziemskim padole,
od wszystkich napaści nieprzyjaciela.”

(Nieszpory, Hymn adwentowy z VIII wieku)


Adwentowa droga z Magami

Magowie rozpoczęli swą wędrówkę, gdy zobaczyli gwiazdę wschodzącą na niebie. Musiała być to wyjątkowa gwiazda, gdyż kiedy ujrzeli ją „rozradowali się niezmiernie”. To był początek ich drogi wiary. Wyruszyli niezwłocznie, mając oczy utkwione w gwiazdę, a ich wiara została nagrodzona odnalezieniem nowonarodzonego Króla. Zwykle Magowie nie są postrzegani jako patronowie Adwentu, gdyż swą wędrówkę rozpoczęli dopiero po narodzeniu Jezusa, wtedy bowiem gwiazda ukazała się na niebie. Jednak, podobnie jak my dzisiaj, podjęli wędrówkę, aby zobaczyć i oddać hołd Dzieciątku Jezus. Co więcej, ta wędrówka zakończyła się sukcesem! Możemy więc wiele nauczyć się od nich.

„Przybyliśmy tutaj, aby oddać Mu pokłon”, (Mt 2:2) oto słowa, które Magowie oznajmili Królowi Herodowi, po swym przybyciu do Jerozolimy. Słowa te stały się dla moją osobistą „mantrą” na tegoroczny Adwent, którą modliłam się podczas adoracji mówiąc Jezusowi: „Przyszłyśmy Jezu , aby oddać Ci cześć, aby Ciebie wielbić.” To bowiem jest istotą naszego życia, naszego charyzmatu i celem naszej drogi ku Bożemu Narodzeniu. Wypowiadanie tych słów w liczbie mnogiej przypomina mi, że kiedy przychodzę oddać cześć Bogu, to nigdy nie jestem sama. Klęcząc przed Panem jestem tu razem z tymi wszystkimi osobami, które noszę sercu i z całym światem.

Ojciec Święty powiedział : „ Wędrówka Magów uzdalnia młodych ludzi do podjęcia drogi wiary.” Innymi słowy można powiedzieć, że słowa Pisma Świętego są pełne mocy. Wyznanie Magów : „Przybyliśmy, aby oddać pokłon Panu”, są nie tylko jakimś wypowiedzianym oświadczeniem. Słowa te uzdalniają nas do uczynienia ich rzeczywistością, bowiem Słowo Boże jest „żywe i skuteczne” i zawiera w sobie moc sprawczą. Wypowiadając nasze pragnienie przyjścia i wielbienia Jezusa, prosimy jednocześnie o łaskę, aby uczynić to w sposób należny Królowi Królów. Jest to bowiem łaska , na którą nikt z nas nie zasługuje. Wiemy jednak, że Pan nie odmówi jej tym, którzy Go o nią z pokorą proszą. Gdy zaś podczas Bożego Narodzenia ujrzymy Maryję trzymającą Dziecię Jezus, będziemy mogli wypowiedzieć z głębi naszych serc: „Przybyłyśmy , aby oddać Mu pokłon” , wierząc, że nasze przygotowanie do Bożego Narodzenia jest owocne dla nas i dla świata.

Jan Paweł II ukazał Ewangelię opisującą wizytę 3 Mędrców, podkreślając ich wędrówkę, po to, aby zachęcić młodych do podjęcia jej za przykładem i wzorem Magów. Refleksje Ojca Świętego mogą stać się dla nas programem na naszą adwentową wędrówkę.

Spróbujmy więc zatrzymać się nad niektórymi wyjątkami z Jego przemówienia, tak by mogły stać się dla nas pokarmem na naszą adwentową drogę.

„Jest prawdą powiedzenie, że światło Chrystusa już wcześniej otwarło umysły i serca Magów. „Oni pragnęli tej drogi” (Mt 2:9) - mówi ewangelista i wyruszyli z ufnością w nieznaną sobie drogę, a była to długa i niełatwa droga. Nie zawahali się pozostawić wszystko, po to, by pójść za gwiazdą, którą ujrzeli na Wschodzie.”

„Magowie dotarli do Betlejem dzięki temu, że pozwolili się prowadzić gwieździe. Jest czymś ważnym , moi drodzy przyjaciele, uczyć się obserwować znaki, którymi Bóg wzywa i prowadzi każdego z nas. Kiedy mamy świadomość, że jesteśmy prowadzeni przez Boga, nasze serce doświadcza autentycznej i głębokiej radości , jak też potężnego pragnienia, aby spotkać Jezusa i wytrwale za Nim podążać.”

Otworzywszy swe szkatuły, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” „ (Mt 2:11) Dary , które Magowie ofiarowali Jezusowi, symbolizują prawdziwą cześć. Złotem podkreślili Jego Królewską godność. Poprzez kadzidło wyznali, że jest Kapłanem Nowego Przymierza., zaś poprzez mirrę ukazali, że jest Prorokiem, który wyleje swoją krew, aby pojednać ludzkość z Ojcem.
"Moi drodzy młodzi przyjaciele, wy także ofiarujcie Panu złoto waszego życia, którym jest wasza wolność, po to, by pójść za Nim z miłością, odpowiadając wiernie na Jego wezwanie. Niech kadzidło waszej żarliwej modlitwy pełnej czci i uwielbienia wznosi się do Niego. Ofiarujcie Mu też waszą mirrę, którą jest wasze uczucie wdzięczności dla Niego, prawdziwego Człowieka, który ukochał nas, aż do oddania życia na Golgocie.”"

I wrócili do siebie inną drogą.” „ (Mt 2:12) Ewangelia mówi nam, że Magowie po spotkaniu z Chrystusem, powrócili do swych domów „inną drogą”. Ta zmiana trasy może symbolizować nawrócenie, do którego wszyscy, którzy spotykają Jezusa są powołani, po to, aby mogli stać się prawdziwymi czcicielami , których On pragnie ( J 4:23-24). To zaś wymaga podążania drogą, którą wcześniej Jezus przeszedł oraz stawania się, jak napisał św. Paweł Apostoł „ofiarą żywą, świętą i Bogu przyjemną”. Apostoł dodaje też, że nie możemy poddawać się mentalności świata, ale mamy przemieniać się poprzez odnawianie umysłu, rozpoznając co jest wolą Boga, co jest dobre, Jemu przyjemne i doskonałe.” ( Rz 12:1-2).

"„Słuchanie Chrystusa i oddawanie Mu czci prowadzi do podejmowania nieraz bardzo heroicznych decyzji. Jezus jest wymagający, gdyż pragnie naszego autentycznego szczęścia. Niektórych wzywa , aby pozostawili wszystko i poszli za Nim w kapłaństwie bądź w życiu konsekrowanym. Ci, którzy słyszą Jego zaproszenie niech się nie lękają powiedzieć Mu „tak” i wspaniałomyślnie wyruszyć za Nim, jako Jego uczniowie.”"

"„Drodzy młodzi , Kościół potrzebuje autentycznych świadków w nowej ewangelizacji, zarówno mężczyzn jak i kobiet, których życie zostało przemienione przez spotkanie z Jezusem. Kościół potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy są zdolni dzielić się swym osobistym doświadczeniem z innymi. Kościół potrzebuje świętych. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Tylko święci ludzie mogą odnowić ludzkość.”"

"„Miłujcie Chrystusa! On jest Skałą! Budujcie na Nim waszą przyszłość i przyszłość świata, aby stał się miejscem sprawiedliwości i solidarności. Jezus jest Księciem Pokoju, źródłem przebaczenia i pojednania, który wszystkich członków ludzkiej rodziny może uczynić braćmi i siostrami.”"

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie