as Gaeilge English version
Rozumiejąc w pełni Słowo, Klara była jego 'siostrą światła'. Nie tylko poprzez rady i modlitwę, ale także poprzez przejrzyste świadectwo piękna jej życia i całego jej jestestwa. Kiedy wszystko wydawało się walić wokół Franciszka, ona była żywym przykładem jego pierwotnego ideału, czystą Ewangelią prostoty. Klara żyła w Bożym czasie, jak gwiazda 'jasna, piękna i miła'. Bez wielu słów, pomogła Franciszkowi zrozumieć, że pokój serca jest najwyższą formą ubóstwa, ten pokój, który pochodzi z całkowitego powierzenia się Bogu.

Eloi Le Clerc in Return to the Gospels


Św. Klara i wierność

Papież Jan Paweł II postrzegał tajemnicę Zwiastowania jako centralną dla zrozumienia istoty charyzmatu klariańskiego oraz duchowego macierzyństwa rozumianego jako poczęcie Jezusa w duszy, poprzez które stajemy się kanałami Jego łaski dającej życie. Św. Klara i św. Bonawentura podkreślają, że może to dokonać się tylko w duszy , która jest wierna.

Refleksja 1

Miłość i wierność spotkają się ze sobą,
Ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie
A sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem,
A nasza ziemia wyda swój owoc.
(Psalm 85/84)

Już w II wieku św. Ireneusz dostrzegał w tych słowach zapowiedź potomstwa Chrystusa pochodzącego od dziewicy. Stąd szczególnie ostatnia część tego psalmu jest przywoływana przez chrześcijańską Tradycję w okresie Bożego Narodzenia, gdy celebrowana jest tajemnica Słowa, które stało się Ciałem. Wiąże się więc to ściśle z tajemnicą Zwiastowania. Ojciec Święty komentując ten psalm, zauważa, że kiedy w Biblii mówi się o sprawiedliwości, to termin ten jest synonimem świętości. Św. Teresa zaś przyrównuje Bożą sprawiedliwość do Bożego miłosierdzia, tak więc słowa te posiadają wiele znaczeń.

"Miłość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój."

To są zdumiewające zdania! One przywołują nam na myśl piękne spotkanie, prawie, że romantyczne rendezvoux! Dalej psalm mówi, że 'wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba'. Gdy więc słyszymy, że miłosierdzie i wierność spotkały się ze sobą i objęły się, można te słowa porównać do Pana, który z miłością patrzy na człowieka wiernego, którego wierności i miłości nie może się oprzeć. Zstępuje więc, aby go objąć i ogarnąć swym miłosierdziem.
Jest to jak scena z 'Pieśni nad Pieśniami'. Psalm mówi, że ziemia wyda swój owoc - nie może być inaczej - jakżeby wierna dusza nie mogłaby przynieść owoców po tym , jak została ogarnięta przez miłosierdzie!

Maryja jest naszym wzorem w wierności, tak jak była nim dla św. Klary. To właśnie wierność w małych rzeczach przygotowała Ją do powiedzenia 'tak', wtedy, gdy otrzymała Boże zaproszenie. Tak samo jest i w naszym życiu. Czasem zdaje się nam, że nasze małe rzeczy nie są ważne - są zbyt małe - myślimy, a jednak to właśnie wierność w małych rzeczach uczyniła św. Teresę wielką świętą. Nasza wierność w małych rzeczach poszerza nasze perspektywy, pozwalając łasce Boga i Jego miłosierdziu przyjść i nas objąć. To właśnie nasza wierność przyciąga Boga i powoduje, że 'ziemia wydaje swój owoc' w nas. Boża moc staje się widzialna w naszej wiernej małości i to Ona jest źródłem naszej owocności. Oto dlaczego św. Klara mówi, że możemy duchowo nosić Jezusa w naszych ciałach, podążając za Nim śladami Jego ubóstwa i pokory.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie