as Gaeilge English version
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i ogień miłości Twojej w nich zapal

K. Ześlij Ducha Swego, a powstanie życie
W. I odnowisz oblicze ziemi

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać , co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Rachunek sumienia z św. Klarą

"Zawsze kochajcie Boga i swoje dusze, i wszystkie swoje siostry, i zawsze zachowujcie starannie to, co przyrzekłyście Panu."

ZAWSZE KOCHAJCIE BOGA

 • Czy całym sercem kocham Boga, który cały oddał się dla mnie?
 • Czy codziennie odnawiam i pogłębiam jakość mojej miłości?
 • Czy miłość, którą mam w sercu ukazuję na zewnątrz poprzez czyny miłości?
 • Czy sposób w jaki przeżywam moje życie przynosi chwałę Bogu?

KOCHAJCIE DUSZE WASZE

 • Czy w moim życiu jestem uważny na Słowo Boga, a jeśli tak to jak bardzo?
 • Czy codziennie dziękuję za dar mojego powołania?
 • Czy moje ubóstwo przynosi życie?
 • Czy moja dusza jest pełnym wiary mieszkaniem dla Boga i Jego tronem?

KOCHAJCIE WSZYSTKIE WASZE SIOSTRY

 • Czy kocham innych miłością Chrystusa?
 • Czy zwracam się do moich sióstr z taką samą życzliwością, współczuciem i miłosierdziem, które Bóg mi okazuje?
 • Czy zawsze staram się iść drogą pokory, prostoty i miłości?
 • Czy cieszę się dobrem, które Pan działa w moich siostrach przez Swoją łaskę?

"Niech Pan będzie zawsze z wami, a wy gdziekolwiek jesteście, obyście zawsze były z Nim. Amen."

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie